Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Hóa học > Hóa Học lớp 12

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Những hình ảnh độc ác về khuôn mặt bị tạt axit nhẫn tâm..... Gấu Con Hay Tám Hình Kinh Dị 122 20-07-2010 03:33 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
amin amino axit, aminamino, amino axit tac dung bazo roi cho toan bo san pham thu duoc tac dung axit, amino tac dung hcl ra cai gi, amin_aminoaxit, ôn tập amino axit, ứng dụng amino acid và protein, bai tap chuong amin aminoaxit protein, bai tap chuong amin-aminoaxit, chuong amin, chương, hno2 phản ứng với alanin, lay 14 6 gam mot dipeptit tao ra tu glixin va alanin, ly thuyet chuong amin, phan biet ch3nh2 va nh3, phan ung mau biure, protein, protein tac dung voi cu(oh)2, protein tac dung voi cu(oh)2 tao ra dd mau gi, tập
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-02-2010, 09:43 PM
TicTak's Avatar
  User Profile
TicTak TicTak is offline
Học sinh hăng hái
   Họ & Tên: Nguyễn Như Mai
  • Đang học lớp : * Đã ra trường .
  • Niên khóa : 2007 - 2010
 
Tham gia: Jan 2010
Point: 183,235
Đã cảm ơn: 7 bài viết
Được cảm ơn 55 lần trong 39 bài
TicTak will become famous soon enough
Default ôn tập chương amin-amino axit – protein

ôn tập chương amin-amino axit – protein


ôn tập chương amin-amino axit – protein

LÝ THUYẾT:
I.AMIN:
1/ K/N:Thay thế nghuyên tử H trong NH3 bằng gốc HC (RxNH3-x)
- Phân loại: amin mạch hở, vòng, thơm
- Bậc amin = số H bị thay thế
2/ Tính chất hóa học:
• Tính bazo: Gốc R càng rút e (nhiều lk bi) tính bazo càng yếu.vd: anilin không làm quỳ tím hóa xanh (ngoại lệ: CH3)3N là bazo yếu vì án ngử không gian ko cho H+ vào)
• Phản ứng với axit nitro HNO2: RNH2 + HONO  ROH + N2 + H2O
• Phản ứng thế ở nhân thơm: C6H5NH2 + 3Br2  Br3C6H5NH2 (kết tủa trắng)
3/ Điều chế: NH3 + xCH3I  (CH3)xNH3-x + xHI
C6H5NO2 + 6H  C6H5NH2 + 2H2O
II. AMINO AXIT:
1/ K/N: Là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH)
Công thức chung: R(NH2)x(COOH)y
H2N- CH2- COOH  +H3N – CH2 – COO – (ion lưỡng cực)  mt trung tính
 x > y :mt bazo và x<y : mt axit
2/ Tính chất hóa học: vùa tính axit, vừa tính bazo
• Tính lưỡng tính: (SGK)
• Phản ứng trùng ngưng: n H-HN- (CH2)5 - CO-OH  (-HN- (CH2)5 - CO-)n + n H2O
Axit €-amino caproic policaproamit (nilon-6)
III. PEPTIT:
1/ K/N: Lk – CO – NH – giữa 2 đơn vị α – amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit
2/ Phân loại: Có 2 loại: Oligopeptit (2 -9 gốc α – amino axit) ; polipeptit (10 – 50 gốc α – amino axit)
3/ Cấu tạo: (ĐẦU N) H2N – CH® - CO – (HN – CH® - CO)n – HN – CH® - COOH (ĐẦU C)
VỚI n = 0,1,2,3…48
4/ Đồng phân:
- Số α – amino axit n = 2 3 4 5 6 7….
- Số peptit tạo ra nإ = 2 6 24 120 720…
5/ Tính chất hóa học:
a- Phản ứng màu biure : peptit (>2 lk peptit) + Cu(OH)2 cho phức màu tím
b- Phản ứng thủy phân: peptit bị thủy phân thành α – amino axit
IV. PROTEIN (lòng trắng trứng):
1/ K/N: Là polipeptit cao phân tử
2/ Tính chất hóa học:
a- Phản ứng thủy phân
b- Phản ứng màu: HNO3 đặc tạo màu vàng; phản ứng màu biureBài tập:
1/ Chất nào là amin trong các chất sau đây?
1.CH3NH2 ; 2.CH3NHCH2CH3; 3.CH3NHCOCH3 ; 4.NH2 (CH2)2 NH2 ; 5.(CH3)2NC6H5 ;6.CH3CONH2

A. 1,2,3,4,5,6
B. 1,2,3,4
C. 1,2,4,5
D. 1,2,4,5,6

2/ Ancol và amin nào sau đây cùng bậc:

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH
C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2
D. C6H5 NHCH3 và C6H5CHOHCH3

3/ Hợp chất C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin?

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

4/ Hãy chỉ ra câu sai:

A. Các amin đều kết hợp với proton
B. Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3
C. Metylamin có tính bazo mạnh hơn anilin
D. Ct tổng quát amin no CnH2n+2+kNk

5/ Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường

A. CH3Cl
B. CH3OH
C. CH3OCH3
D. CH3NH2

6/ Phương pháp nào sau để phân biệt CH3NH2 và NH3

A. Dựa vào mùi khí
B. Quỳ tím ẩm
C. Đốt rồi cho sp qua Ca(OH)2
D. Thử bằng HCl đặc

7/ Cho dd etylamin tác dụng với X có khí bay ra và có mùi thơm của rượu. X là?

A. CH3I
B. CH3OH
C. HNO2
D. HONH2

8/ Sắp xếp các chất sau theo trật tự tăng dần tính bazo: 1. CH3NH2; 2. C6H5NH2; 3. (CH3)2NH ; 4.(C6H5)2NH và 5.NH3

A. 4<2<5<1<3
B. 4<2<5<1<3
C. 3<1<5<2<4
D. 1<3<5<4<2

9/ Để nhận biết metanol, glixerol, dd glucozo, anilin ta dung biện pháp nào sau đây?
A. dùng ddAgNO3 trong NH3 , dùng Cu(OH)2 ; dùng dd brom
B. dùng ddAgNO3 trong NH3 , dùng dd brom
C. dùng Na kim loại, dùng ddAgNO3 trong NH3 ,
D. dùng Na kim loại ; dùng dd brom
10/ X có CTPT C2H7NO2. tìm phát biểu đúng về X, biết X có thể tác dụng với HCl và NaOH

A. X là amino axit
B. X là muối amoni của amino axit
C. X là muối amoni của axit no đơn chức
D. X là este của amino axit với ancol

11/ Số dipeptit có thể có tạo ra từ 2 amino axit alanin và glixin là?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

12/ Thuốc thử nào sau dùng nhận biết : axit focmic, glixin, axit α,γ- diamino n-butiric?

A. AgNO3/NH3
B. Cu(OH)2
C. Na2¬CO3
D. Quỳ tím

13/1 mol α-aminoxit X tác dụng với 1mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%.CTCT của X là?

A. CH3CH(NH)2 – COOH
B. NH2 (CH2)2 – COOH
C. NH2 CH2 – COOH
D. H2NCH2CH(NH)2 – COOH

14/ Trùng ngưng 13.1g axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu được mg polime và 1,44g nước. giá trị m là?

A. 10,41
B. 9,04
C. 11,02
D. 8,43

15/ Hợp chất X là một α-aminoxit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ 80ml dd HCl 0,125M. sau phản ứng thu được 1,835g muối. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu?

A. 145 u
B. 149 u
C. 147u
D. 189 u

16/ Đốt cháy một amino xit thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2 . amino axit trên có CTCT là:

A. NH2 CH2 – COOH
B. NH2 (CH2)2 – COOH
C. NH2 (CH2)3 – COOH
D. NH2 CH(COOH)2

17/ 14,7g một amino axit X tác dụng với NaOH dư cho ra 19,2g muối. mặt khác 14,7g X tác dụng với HCl dư cho ra 18,35g muối clorua. Xác định CTCT của X?

A. NH2 CH2 – COOH
B. H3C(CH2 )4CH(NH)2 – COOH
C. HOOC(CH2 )2CH(NH)2 – COOH
D. HOOC-CH2 CH(NH)2 – COOH

18/ Lấy 14,6g một dipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với ddHCl 1M. Thể tích dd HCl tham gia phản ứng là?

A. 0,1 lit
B. 0,2 l
C. 0,3 l
D. 0,4 l

19/ Đốt cháy hoàn toàn 8,7g amino axit (axit đơn chức) thu được 0,3 mol CO2 0,25 mol H2O, 1,12 lit N2 (đktc) . CTPT của X là:

A. C4H7NO2
B. C3H5NO2
C. C5H9NO2
D. C3H5NO2 , hay C5H9NO2

20/ Cho 750g benzen phản ứng với HNO3 đặc có xúc tác, sản phảm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung là 75% thì khối lượng anilin thu được là bao nhiêu?

A. 697,5g
B. 819g
C. 684g
D. 864g


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Chữ kýcủa TicTak
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào đầu bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu?

Đừng nhặt con ốc nâu
Ở tận đáy bể sâu
Những cái gì khó kiếm
Chẳng tới tay mình đâu!
Tài sản của TicTak
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người thích bài viết này của TicTak:
  #2  
Old 09-03-2010, 08:52 AM
  User Profile
fugica fugica is offline
Học sinh mới
   Họ & Tên:
  • Đang học lớp : --Khối lớp 10
  • Niên khóa : 2000 - 2003
 
Tham gia: Mar 2010
Point: 246
Đã cảm ơn: 0 bài viết
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
fugica is on a distinguished road
Default

hiểu chết liền
Tài sản của fugica
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 09:26 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |