Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Lịch Sử > Lịch Sử lớp 12

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Bài 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Mc.Neo Giáo án Lịch Sử lớp 11 0 02-09-2010 05:41 PM
Bài 12 NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Mc.Neo Giáo án Lịch Sử lớp 11 0 02-09-2010 05:38 PM
Cuộc đấu tranh của hai phe chủ chiến - chủ hòa và những tác động đối với cuộc đấu tranh chống pháp xâm lược (1858 – 1888) Delta Lịch Sử lớp 11 0 01-09-2010 05:22 PM
Bài 19:Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X - XV KuteoDnC Lịch Sử lớp 10 0 08-04-2010 09:21 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai hoc kinh nghiem cua cuoc khang chien chong my 1954-1975, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống mỹ 1954-1975, cách, của, chống, chứng, chiến, chung minh cuoc khang chien chong, chung minh cuoc khang chien nam 1958, chung minh duong loi khang chien chong my la phu hop voi thuc tien, cuộc, kháng, lay dan chung chung minh cho 1 trong nhung nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong mi, lợi, lược, mạng, thắng, tran danh chong mi dem lai thang loi o da nang, vai tro cua chien dich ho chi minh trong khang chien chong my
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-09-2010, 06:46 PM
Delta's Avatar
  User Profile
DeltaSmod Delta is offline
Administrator
   Họ & Tên: Lâm Việt
  • Đang học lớp : 12A10
  • Niên khóa : 2009 - 2012
 
Tham gia: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Lết chân hay còn gọi là Lê Chân
Point: 268,773
Đã cảm ơn: 17 bài viết
Được cảm ơn 127 lần trong 73 bài
Delta will become famous soon enoughDelta will become famous soon enough

Trái tim nhân ái Chân long bất lộ Chinh chiến bốn phương Huy chương đồng 
Total Awards: 4

Send a message via Yahoo to Delta
Default Chứng minh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của hai chiến lược cách mạng

Chứng minh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của hai chiến lược cách mạng


Năm 1958 thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt nam. Cuối thế kỷ XIX Pháp áp đặt chế độ cai trị trực tiếp đồng thời vẫn duy trì chế độ phong kiến làm chỗ dựa cho sự thống trị của chúng. Việt nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nữa phong kiến.

Chính sách thống trị về chính trị, nô dich về văn hóa cộng với các chương trình khai thác thuộc địa đã làm cho sự mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam, các tầng lớp nhân dân lao động nước ta với thực dân Pháp phát triển gay gắt. Các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp liên tục nổ ra trên cả nước. Sự thất bại của phong trào Cần vương đã chấm dứt thời kỳ đấu tranh chống xâm lược theo hệ tư tưởng phong kiến. Phong trào nông dân của cụ Hoàng Hoa Thám và phong trào yêu nước theo tư tưởng dân chủ tư sản của cụ Phan bội Châu, Phan châu Trinh diễn ra sôi nổi nhưng cuối cùng cũng thất bại.

Trong lúc các phong trào cứu nước bế tắc, năm 1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn ái Quốc(lúc đi học tên là Nguyễn tất Thành) rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Sau khi đã đi nghiên cứu, tìm hiễu các cuộc đấu tranh của nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới, tìm hiểu xã hội tư bản, người trở lại Pháp. Nguyễn ái Quốc được đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin và đã tìm thấy trong tư tưởng của Lênin con đường giải phóng đúng đắn và triệt để cho dân tộc Việt nam. Con đường cứu nước mà Người khẳng định là giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và con người.

Năm 1930 , dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc Đảng cộng sản Việt nam ra đời. Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để Đảng cộng sản Việt nam ra đời là sản phẩm đầu tiên, là hiện thân quan trọng nhất của sự kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược của cách mạng là " chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản".

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Hồ chủ tịch tổng khởi nghĩa tháng tám thành công và nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Theo thõa thuận tại Hội nghị Pốt đam ở phía nam vĩ tuyến 16, quân đội thực dân Anh kéo vào với danh nghiã là giải giáp quân Nhật. Thực dân Pháp đã dựa vào quân Anh với sự hậu thuẩn của Mỹ để trở lại xâm lược Đông dương.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946 thay mặt Đảng và Chính phủ, Hồ chủ tịch đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến nhân dân Việt nam đã nhất tề đứng lên. Sau 9 năm kháng chiến anh dũng nhân dân ta đã làm nên một Điên biên chấn động địa cầu. Hiệp định Geneve về lập lại hòa bình ở Đông dương được ký kết, kết thúc thắng lợi vẽ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền. Miền bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân bắt tay vào khôi phục kinh tế, văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc.

Ở miền Bắc, tiến hành khôi phục kinh tế trọng tâm là kinh tế nông nghiệp, đồng thời tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, đem lại quyền làm chủ cho nông dân ở nông thôn.

Sau khi thu đựoc những kết quả quan trọng trong khôi phục kinh tế, Hội nghị trung ương lần thứ 14 đã vạch ra kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế văn hóa.

Những năm 1958-1960, nền kinh tế miền Bắc có những chuyển biến đáng kể, văn hóa, giáo dục, y tế được phát triển, làm thay đổi một bước diện mạo miền Bắc.

Ở miền Nam, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi chính quyền Sài gòn thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ và giữ gìn lực lượng trước sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn ở miền Nam đồng chí Lê Duẩn đã soạn thảo " Đề cương cách mạng miền Nam". Tháng 1/1959 BCHTW đã ra nghị quyết 15 khẳng định con đường phát triển cơ bản của cách mạng việt nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
Năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng đã hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt nam.

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ở miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, góp phần xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Miền bắc bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Trong 5 năm từ 1961-1965 miền bắc đạt được nhiều thành tựu quan trọng: quan hệ sản xuất mới tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường, bước đầu có sự tìm tòi cải tiến cung cách làm ăn qua các cuộc vận động "ba xây, ba chống" và cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật. giáo dục, văn hóa, y tế phát triển mạnh mẽ.

Ở miền Nam, chủ trương của Đảng là nâng dần mức độ đấu tranh vũ trang. Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam do Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng miền Nam được giữ vững và phát triển mạnh mẽ, đã đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ. Trước sự phá sản của chiến tranh đặc biệt buộc đế quốc Mỹ phải chuyển sang " chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và gây chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

Chủ tịch HCM kêu gọi đồng bào và chiến sỷ cả nước nêu cao ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược với tinh thần :"Không có gì quý hơn độc lập tự do". Với cuộc tổng tấn công và nỗi dậy tết Mậu thân 1968 buộc Mỹ xuống thang chiến tranh, chấm dứt ném bom miền Bắc, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán Paris, tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh.

Cuối năm 1968, miền Bắc tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, khôi phục và phát triển một bước nền kinh tế quốc dân để ổn định đời sống nhân dân và chi viện cho miền Nam.

Sau tổng tiến công năm 1968, cách mạng miền Nam tiếp tục mở các cuộc tiến công quân sự tạo thế cho đàm phán ở Paris. Thắng lợi trong việc bảo vệ miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân lần thứ hai của Mỹ và đặc biệt là chiến thắng trong trận Điện biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt nam vào ngày 27/1/1973.

Sau Hiệp định Paris, miền Bắc tiến hành khôi phục kinh tế nhằm đảm bảo đời sống của nhân dân miền Bắc và chi viện có hiệu quả về sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Ở miền Nam, quân và dân tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng, giữ vững thế tiến công, đẩy chế độ Sài gòn vào thế bị động lúng túng.

Cuộc tổng tiến công nỗi dậy mùa xuân 1975 được mở đầu bằng chiến thắng Buôn ma thuộc và kết thúc bằng chiến dich Hồ chí Minh lịch sử. Ngày 30/4/1975 Sài gòn được giải phóng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng XHCN ở miền Bắc, hoàn thành thống nhất đất nước.

Đó là thắng lợi của sự kết hợp tài tình của Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng đã xác định.

Đặc biệt giai đoạn 1954-1975 là giai đoạn mà cách mạng Việt nam đang đứng trước tình thế thử thách gay go chưa từng có. Đất nước tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Kẻ thù trực tiếp của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là đế quốc Mỹ và tay sai. Đây không chỉ là kẻ thù của nhân dân Việt nam mà còn là kẻ thù của nhân dân thế giới. Cuộc chiến đấu trong tình thế so sánh lực lượng chênh lệch nhau quá xa nầy không ai hình dung nỗi Việt nam dám trực tiếp đương đầu và chiến thắng.

Đây là cuộc đọ sức giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế quốc hiện đại, là cuộc đọ sức có quan hệ chặt chẽ đến đời sống chính trị toàn thế giới trong điều kiện có sự tác động tiêu cực của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại trong phong trào cộng sản quốc tế.

Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì kết hợp chủ nghĩa yêu nước Việt nam với chủ nghĩa Mác-Lênin, vượt lên sức ép của tất cả những quan điểm sai lầm và phản động, phát huy năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, Đảng ta đã xác định thành công đường lối chung của cách mạng cả nước, cách mạng của mỗi miền.
Tuy xác định chiến lược cách mạng của mỗi miền khác nhau, nhưng miền nào cũng bao gồm hai mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kết hợp với nhau.

Ở miền Nam mục tiêu độc lập dân tộc được thể hiện trực tiếp và nóng bỏng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội cũng là định hướng, là lý tưởng nhưng không thuần túy ở dạng tư tưởng, chính trị như giai đoạn cách mạng trước. Vì đã có miền bắc xã hội chủ nghĩa tác động trực tiếp với toàn bộ sức mạnh vật chất và tinh thần đang được tạo ra. Cho nên miền Nam chiến đấu còn để bảo vệ chế độ XHCN ở miền Bắc. Sức mạnh của miền Nam là sức mạnh kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cả nước, sức mạnh ấy lớn hơn nhiều so với thời kỳ chống Pháp.

Ở miền Bắc mục tiêu CNXH trở thành trực tiếp từ năm 1954, mục tiêu độc lập dân tộc được đặt ra dưới dạng vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc, vừa dốc sức chi viện miền Nam. Sự kết hợp các mục tiêu nầy là động lực lớn thúc đẩy miền Bắc xây dựng CNXH.

Trên toàn bộ quốc gia dân tộc thì chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ hàng đầu, mục tiêu độc lập dân tộc là bức xúc, mục tiêu chủ nghĩa xã hội vừa là hiện thực ở miền Bắc, nhưng trước hết là phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cách mạng ở hai miền phải đồng thời đẩy mạnh và quan hệ khắng khít với nhau, trong đó vị trí mỗi miền được xác định là phương thức kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội sinh động nhất của thời đại.

Mục tiêu cách mạng Việt nam là hòa bình, thống nhất độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của thời đại là hòa bình độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì vậy, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai không chỉ vì lợi ích của dân tộc mình, mà còn góp phần tích cực bảo vệ hòa bình trên thế giới. Việt nam trở thành lương tâm của thời đại, ngọn cờ đầu của nhân đạo và chính nghĩa.

Yếu tố giai cấp, dân tộc, quốc tế lúc nầy kết hợp với nhau chặt chẽ, phong phú, nâng lên trình độ và quy mô mới. Nhờ đó, Việt nam có đủ sức mạnh đánh thắng tên đế quốc khổng lồ tạo nên huyền thoại của thế kỷ XX.

Thắng lợi của thời kỳ nầy thể hiện rõ nhận thức và thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết quan hệ dân tộc và giai cấp của Đảng ta đã nâng lên nấc thang mới. Kiên trì kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phức tạp và cực kỳ khó khăn, Đảng ta đã giải quyết thành công trên tất cả các lĩnh vực của cách mạng Việt nam, từ nhận thức lý luận, tư tưởng đến xác định đường lối chính trị và tổ chức thực hiện đường lối. Có thể nói đây là thời kỳ trưởng thành vượt bậc của Đảng ta trong bảo vệ và phát triển lý luận cách mạng. Điểm tựa của sự nhảy vọt ấy là luôn giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV đã khẳng định" Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của hai chiến lược cách mạng được tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ với nhau". Đây không chỉ là bài học kinh nghiệm cho thời kỳ chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 mà bài học kinh nghiệm nầy vẫn còn có giá trị trong công cuộc đổi mới của cách mạng Việt nam hiện nay.


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Chữ kýcủa DeltaSmod


Tài sản của Delta
Exciter 135i xanh bạc Laptop Lenovo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 04:54 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |