Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Giải Bài Tập Tin Học 11 trong SGK Trang 35-36 KuteoDnC Tin học lớp 11 0 28-11-2010 09:39 PM
7 sai lầm cơ bản trong trang điểm bũm hồn nhiên Trang điểm 1 13-09-2010 07:07 PM
GetShopped là một plugin của WordPress cho phép chúng ta tạo một trang thương mại điện tử trong một trang WordPress mà không phải mất nhiều thời gian để cài đặt. Ken Thủ Thuật, kinh nghiệm IT 0 07-09-2010 05:45 AM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap 5 trang 51 tin hoc 11, bai tap thuc hanh 2 tin hoc 11, bai tap thuc hanh 2.tin hoc lop 11, bai tap tin hoc 11, bai tap tin hoc 11 sgk, bai tap va thuc hanh 2 tin 11, bai tap va thuc hanh 2 tin hoc 11, bai tap va thuc hanh 2 tin hoc lop 11, giai bai tap tin 11, giai bai tap tin hoc 11, giai bai tap tin hoc 11 sgk, giai bai tap tin hoc 11 sgk trang 51, giai bai tap tin hoc lop 11, giải bài tập tin học 11 trang 51
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 09:40 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
  • Đang học lớp : * Đã ra trường .
  • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,431,606
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Giải Bài Tập Tin Học 11 trong SGK Trang 50-51

Giải Bài Tập Tin Học 11 trong SGK Trang 50-51


Bài tập bài thực hành 2
1.Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then
-Câu lệnh if-then có 2 dạng: dạng thiếu và dạng đủ. Việc giống và khác nhau giữa 2 dạng này xoay quanh cú pháp và ngữ nghĩa.
-Về cú pháp: 2 dạng này giống nhau là đều có điều kiện (là một biểu thức logic) nằm sau if và một câu lệnh (có thể là câu lệnh ghép) nằm sau then. Khác nhau, chỉ có dạng đủ mới có else và sau else còn có câu lệnh khác (có thể là câu lệnh ghép). Như vậy, dạng thiếu dùng 1 điều kiện, 1 câu lệnh; dạng đủ dùng 1 điều kiện, 2 câu lệnh. Ngoài ra, dấu chấm phẩy “;” kết thúc câu lệnh if-then nằm sau câu lệnh sau else của dạng đủ và nằm sau câu lệnh sau then của dạng thiếu.
-Về ngữ nghĩa: 2 dạng này giống nhau là đều kiểm tra điều kiện và thực hiện câu lệnh sau then nếu điều kiện đúng (true). Khác nhau, ở dạng đủ, nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh nằm sau else.

2.Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?
-Câu lệnh ghép tập hợp 2 hay nhiều câu lệnh nằm giữa cặp begin … end; câu lệnh ghép hay còn gọi là khối lệnh (block).
-Câu lệnh ghép dùng để gộp các câu lệnh đơn lại nhằm thể hiện nhiều thao tác với nhiều biến, giúp không phải dùng đi dùng lại nhiều lần các câu lệnh rẽ nhánh, lệnh lặp.

3.Có thể dùng câu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.
-Hoàn toàn có thể dùng câu lệnh while-do để thay thế cho câu lệnh for-do, ví dụ sau đây thể hiện điều đó:
Code:
 
program Tong_1a;
uses crt;
var S:real;
a,N:integer;
begin
clrscr;
write('Hay nhap gia tri a: ');
readln(a);
S:=1.0/a;
N:=1;
while (N<100) do
begin
S:=S+1.0/(a+N);
N:=N+1;
end;
writeln('Tong S la: ',S:8:4);
readln
end.
4.Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:
a,
Code:
 
program za;
uses crt;
var x,y,x2,y2,z:real;
begin
clrscr;
write('x,y: ');
readln(x,y);
x2:=x*x;
y2:=y*y;
if(x2+y2<=1)then
z:=x2+y2;
if(x2+y2>1)and(y>=x)then
z:=x+y;
if(x2+y2>1)and(y<x)then
z:=0.5;
write('z = ',z:8:3);
readln
end.

b,Câu này rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng công thức tính khoảng cách d từ điểm (x,y) đến tâm (a,b), rồi so sánh d với bán kính r, nếu d=r thì điểm (x,y) thuộc đường tròn tâm (a,b) bán kính r, ngược lại thì không. Xem lại phần 4 bài 6 trang 27 SGK
-Đó là thuật toán, chúng ta lập trình mô tả thuật toán đó như sau:
Code:
 
program zb;
uses crt;
var x,y,r,a,b,d,z:real;
begin
clrscr;
write('Nhap diem (x,y): ');
readln(x,y);
write('Nhap tam (a,b): ');
readln(a,b);
write('Nhap ban kinh r (r>0): ');
readln(r);
d:=sqrt(sqr(x-a)+sqr(y-b));
if(d=r)then
z:=abs(x)+abs(y)
else
z:=x+y;
write('z= ',z:8:2);
readln
end.

5.Lập trình tính:
a,
Code:
 
program Cau5aTrang51;
uses crt;
var Y:real;
n:integer;
begin
clrscr;
Y:=0;
for n:=1 to 50 do
Y:=Y+(n/(n+1));
write('Y= ',Y:8:2);
readln
end.

b,
Code:
 
program Cau5bTrang51;
uses crt;
var e,u:real;
n:integer;
begin
clrscr;
n:=1;
u:=1/n;
e:=1;
while not(u<2.0E-6)do
begin
e:=e+u;
n:=n*(n+1);
u:=1/n;
end;
write('e(n)= ',e:8:2);
readln
end.

6.Lập trình để giải bài toán cổ.
-Nếu giải bài toán này bằng hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số thì không hay bằng cách dùng vòng lặp while . Hiển nhiên căn cứ vào gà có 2 chân, chó có 4 chân, có đến 36 con, phải có 2 loài gộp chung thì mới ra 100 chân, vì vậy ta dùng 2 biến, cho một biến ga tự chạy tăng dần và biến cho = 36 – ga, nếu thỏa điền kiện ga*2+cho*3=100 thì dừng vòng lặp.
Code:
 
program GaCho;
uses crt;
var ga,cho:integer;
begin
clrscr;
ga:=1;
cho:=36-ga;
while ga*2+cho*4<>100 do
begin
ga:=ga+1;
cho:=36-ga;
end;
writeln('Ga : ',ga:3);
write('Cho: ',cho:3);
readln
end.

7.Lập trình
-Ta chú ý vào điều kiện Input, dùng vòng lặp while để tìm số năm. Xong
Code:
 
program Tuoi;
uses crt;
var tcha,tcon,dem:integer;
begin
clrscr;
while not((tcha>tcon*2)and(tcha-tcon>=25)) do
begin
write('Nhap tuoi cha, tuoi con : ');
readln(tcha,tcon);
end;
dem:=0;
while not(tcha=tcon*2) do
begin
tcha:=tcha+1;
tcon:=tcon+1;
dem:=dem+1;
end;
write('Tuoi cha gap doi tuoi con sau ',dem,' nam');
readln
end.

8.Lập trình
-Câu này quá dễ luôn, chắc chỉ cần viết code là các bạn tự hiểu:
Code:
 
program Lai;
uses crt;
var A,B:real;
dem:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap so tien A: ');
readln(A);
write('Nhap so tien tong cong B: ');
readln(B);
dem:=0;
while B>A+dem*A*0.003 do
begin
dem:=dem+1;
end;
write('Ban nhan duoc ',B:8:3,' sau ',dem,' thang');
readln
end.


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 16-07-2012, 11:31 AM
  User Profile
hai6f2009 hai6f2009 is offline
Học sinh mới
   Họ & Tên: Nguyễn Hải
  • Đang học lớp : --Khối lớp 10
  • Niên khóa : 1990 - 1993
 
Tham gia: Jul 2012
Point: 39
Đã cảm ơn: 0 bài viết
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
hai6f2009 is on a distinguished road
Default

sao b7 mình làm không được?
Tài sản của hai6f2009
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 03:25 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |