Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Đề thi - Tài liệu > Đề Thi Luyện Thi Đại Học

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Hãy Ủng Hộ Clip nào . Cũ nhưng vẫn vui ^^ DU LICH QUE SON D.Milo 12BA5 149 28-04-2010 11:35 PM
Đố vui về lich sử TicTak Lịch Sử lớp 10 6 17-03-2010 10:11 AM
lich tết thanhhuy178 1x/6 [2k9-2k12] 5 12-02-2010 07:04 PM
ung ho cho ban AN thanh lich nao!!!!!!!!! cubeo_xten191 12A5 16 07-02-2010 04:01 PM
Chuyen Du lich Da^u` He` ....Pic dep kelny_lei 12A6 0 18-01-2010 02:28 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
de thi dai hoc mon lich su 2010-2011, de thi su dai hoc, de thi thu dai hoc mon lich su, de thi thu dai hoc mon lich su 2011, de thi thu dai hoc mon lich su 2012, de thi thu dai hoc mon lich su nam 2011, de thi thu dai hoc mon su, de thi thu mon lich su, học, nhung de thi thu dai hoc mon lich su, thử, thi thu dai hoc mon lich su, video cuỘc tiÊn cÔng chiẾn lƯƠc nĂm 1972, đại, đề
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-06-2011, 03:21 PM
  User Profile
nguyendieungoan nguyendieungoan is offline
Học sinh
   Họ & Tên: nguyen dieu ngoan
  • Đang học lớp : 10/1
  • Niên khóa : Niên khóa trước 1990 - 1993
 
Tham gia: May 2011
Point: 4,636
Đã cảm ơn: 0 bài viết
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
nguyendieungoan is on a distinguished road
Talking đề thi thử đại học 2011 môn lich su

đề thi thử đại học 2011 môn lich su


ðỀ THI TUYỂN SINH ðẠI HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (3,0 ñiểm)
Trình bày nội dung cơ bản chiến lược tòan cầu của Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ñến
năm 1973 và việc triển khai chiến lược ñó ở Tây Âu trong những năm 1947 – 1949.

Câu II (2,0 ñiểm)
Nêu và nhận xét về nhiệm vụ và lực lượng Cách mạng ñược xác ñịnh trong Cương lĩnh chính trị
ñầu tiên của ðảng Cộng sản Việt Nam.

Câu III (2,0 ñiểm)
Bng những sự kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 ñến năm 1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của
Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh ñối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm)
Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu VI.a hoặc VI.b)

Câu IV.a. Theo Chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm)
Chiến dịch chủ ñộng tiến công lớn ñầu tiên của bộ ñội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp (1945 - 1954) là chiến dịch nào? Tóm tắt hòan cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa của chiến dịch ñó.

Câu IV.b. Theo Chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm)
Cuộc tiến công chiến lược nào của quân và dân ta ở miền Nam ñã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ
hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam? Tóm tắt hòan cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả của cuộc tiến công ñó.


BÀI GIẢI GỢI Ý
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI C 2010

PHẦN CHUNG: Câu I:
Nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ 1945 – 1973:
- Từ sau chiến tranh Thế giới thứ hai, với tiềm lực về kinh tế và quân sự to lớn, Mĩ ñã triển khai
chiến lược tòan cầu với tham vọng bá chủ thế giới. Nội dung cơ bản:
+ Ngăn chặn, ñẩy lùi và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
+ ðàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.
+ Khống chế, chi phối các nước tư bản ñồng minh của Mĩ.
Việc triển khai chiến lược tòan cầu ở Tây Âu 1947 – 1949:
- 12/3/1947, tổng thống Mĩ Truman ñọc thông ñiệp trước quốc hội Mĩ, khẳng ñịnh: sự tồn tại
của Liên Xô là nguy cơ lớn ñối với nước Mĩ và ñề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
- ðầu tháng 6/1947, Mĩ ñề ra “kế hoạch Mácsan” với khỏang viện trợ 17 tỉ USD ñể giúp các nước Tây Âu phục hồi nên kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh. Và thông qua kế hoạch này, Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước ðông Âu.
- Ngày 4/4/1949, Mĩ thành lập khối quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc ðại Tây Dương (NATO). ðây là liên minh quân sự lớn nhất cùa các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm ñầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ðông Âu.
Câu II:
Nhiệm vụ cách mạng ñược xác ñịnh trong Cương lĩnh chính trị ñầu tiên của ðảng Cộng sản Việt Nam: ñánh ñổ ñế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng, làm cho Việt Nam ñược ñộc lập tự do; lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân ñội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn của ñế quốc; tịch thu ruộng ñất của ñế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cải cách ruộng ñất…
- Nhận xét: ðây là nhiệm vụ ñúng ñắn và sáng tạo, sớm kết hợp vấn ñề dân tộc và giai cấp. ðộc lập và tự do là tư tưởng chủ yếu.
Lực lượng cách mạng ñược xác ñịnh trong Cương lĩnh chính trị ñầu tiên của ðảng Cộng sản Việt Nam: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. ðối với phú nông, trung tiểu ñịa chủ và tư bản thì lợi dụng hoặc trung lập, ñồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
- Nhận xét: Thể hiện ñược vấn ñề ñòan kết dân tộc rộng rãi ñể ñánh ñuổi kẻ thù, rất phù hợp với hòan cảnh một nước thuộc ñịa như Việt Nam. Nhuần nhuyễn về quan ñiểm giai cấp, thấm ñượm tính dân tộc và nhân văn.
Câu III:
Sau 30 năm bôn ba ở hải ngoại, ñến ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh ñạo cách mạng. Sau ñó, Người tổ chức và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương ðảng tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 ñến ngày 19/5/1941 ñể hòan thành chủ trương chuyền hướng chỉ ñạo chiến lược ñã ñược ñề ra trong Hội nghị Trung ương tháng 11/1959, ñó là:
- Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc.
- Giải quyết vấn ñề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ðông Dương. Như vậy, tại mỗi nước ðông Dương phải thành lập mặt trận thống nhất của nước mình ñể lãnh ñạo cách mạng. Do ñó, tại Việt Nam thành lập Mặt trận Việt Nam ñộc lập ñồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh.

- ðề ra chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền, ñi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa khi thời cơ thuận lợi; ñặt nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là trung tâm.
Hoạt ñộng chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:
- Sáng lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941), một hình thức mặt trận có quy mô và tổ chức rộng khắp cả nước do Người ñứng ñầu, là một trung tâm ñòan kết ñấu tranh chống Pháp – Nhật ñể giành ñộc lập.
- Ra chỉ thị thành lập ñội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944), là ñội quân chính qui cách mạng ñầu tiên.
- Tổ chức xây dựng căn cứ ñịa cách mạng, ban ñầu là căn cứ Cao Bằng, ñến tháng 6/1945 thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc. Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng ñược thành lập. Khu giải phóng Việt Bắc là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.
- Năm 1942 và 1945 Người ñi Trung Quốc liên hệ ñể tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng ñồng minh chống phát xít.
- Sáng suốt dự ñóan thời cơ cách mạng và khi thời cơ ñến, Người cùng với Trung ương ðảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập ủy ban khởi nghĩa tòan quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát ñộng tổng khởi nghĩa trong cả nứơc.
- Từ ngày 14 ñến ngày 15/8/1945, Người cùng với Trung ương ðảng triệu tập Hội nghị tòan quốc tại Tân Trào (Tuyên Quang), Hội nghị thông qua kế hoạch lãnh ñạo tòan dân Tổng khởi nghĩa và quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng về chính sách ñối nội, ñối ngoại sau khi giành ñược chính quyền.
- Từ ngày 16 ñến ngày 17/8/1945, Người cùng với Tổng bộ Việt Minh triệu tập ðại hội Quốc dân cũng ở Tân Trào. ðại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của ðảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Người làm chủ tịch.
- Ngày 28/8/1945 theo ñề nghị của Người, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Người ñứng ñầu. Người soạn thảo và công bố Tuyên ngôn ñộc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945).
PHẦN RIÊNG: Câu IV.a.
Chiến dịch chủ ñộng tiến công lớn ñầu tiên của bộ ñội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là chiến dịch Biên giới.
Hòan cảnh lịch sử: bước sang năm 1950, cuộc kháng chiến của ta có thêm nhiều thuận lợi:
- Ngày 1/10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nứớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra ñời.
- Ngày 18/1/1950, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 30/1/1950 chính phủ Liên Xô và trong vòng một tháng sau, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và ñặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. ðây là thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.
- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ñược sự ñồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới.
Chủ trương của ta: tháng 6/1950, ðảng và Chính phủ quyết ñịnh mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực ñịch; khai thông ñường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ ñịa Việt Bắc, ñồng thời tạo những thuận lợi mới thúc ñẩy cuộc kháng chiến tiến lên.
Ý nghĩa: với chiến thắng biên giới, con ñường liên lạc của ta với các nước XHCN ñược khai thông. Quân ñội ta ñã trưởng thành, giành ñược thế chủ ñộng chiến lựơc trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
Câu IV.b.
Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta ở miền Nam ñã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa”
trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Hòan cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả:
- Bước vào năm 1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược từ ngày 30/3, lấy Quảng Trị làm
hướng tiến công chủ yếu bên cạnh các hướng ðông Nam Bộ và Tây Nguyên, rồi phát triển rộng ra khắp chiến trường miền Nam.
- Quân ta tiến công ñịch với cường ñộ mạnh, quy mô lớn, trên hầu khắp các ñịa bàn chiến lược quan trọng. chỉ trong thời gian ngắn (cuối tháng 3 ñến cuối tháng 6/1972), quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của ñịch là: Quảng Trị, Tây Nguyên, ðông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến ñấu hơn 20 vạn tên ñịch, giải phóng nhiều vùng ñất ñai rộng lớn và ñông dân.
- Sau ñòn mở ñầu bất ngờ của quân ta, quân ñội Sài Gòn có sự yểm trợ của Mĩ ñã phản công lại, gây cho ta nhiều tổn thất; còn Mĩ gây trở lại chiến tranh phá hoại miền Bắc từ ngày 6/4/1972.
- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ñã giáng ñòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (tức là thừa nhận thất bại của “Việt Nam hoá chiến tranh”).


Đề hoàn thành nốt bài và xem đáp án : http://diemthivn.com
Để xem đáp án đề thi chính thức : http://xemdapan.com
ĐỂ nhận điểm thi đại học qua SMS
Soạn: TDT số báo danh gửi 8502
VD: số báo danh của bạn là BKA1234
Soạn : TDT BKA1234 gửi 8502


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của nguyendieungoan
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 08:19 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |