Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Đề thi - Tài liệu > Luyện Thi Tốt Nghiệp, vào lớp 10 > Hóa Học

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Văn 2007 (phân ban) KuteoDnC Ngữ Văn 0 15-11-2009 02:53 PM
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Lịch Sử 2007 KuteoDnC Lịch Sử 0 15-11-2009 02:48 PM
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (phân ban) KuteoDnC Hóa Học 0 15-11-2009 02:31 PM
Đề thi và đáp án Tốt Nghiệp THPT môn toán 2007 (ko phân ban) KuteoDnC Toán Học 0 15-11-2009 02:07 PM
Đề thi và đáp án Tốt Nghiệp THPT môn toán 2007 (phân ban) KuteoDnC Toán Học 0 15-11-2009 02:05 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
de thi hoa tot nghiep 2007, de thi tot nghiep hoa 2007, de thi tot nghiep hoa 2009, de thi tot nghiep hoa hoc 2007, de thi tot nghiep hoa nam 2007, de thi tot nghiep mon hoa 2007, de thi tot nghiep mon hoa hoc nam 2007, de thi tot nghiep mon hoa nam 2007, de thi tot nghiep thpt mon hoa 2007, de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2007, de thi tot nghiep thpt mon hoa nam 2007, đề thi tốt nghiệp môn hóa 2007, đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2009, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009 môn hóa
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 15-11-2009, 02:29 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
  • Đang học lớp : * Đã ra trường .
  • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,431,840
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (không phân ban)

Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (không phân ban)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007

Môn thi: HÓA HỌC - Không phân ban
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút
(Đề thi có 03 trang) Mã đề thi 516

Câu 1: Cho các phản ứng: (CHỌN CÂU B)
H2N - CH2 - COOH + HCl→ H3N+ - CH2 - COOH Cl-.
H2N - CH2 - COOH + NaOH→ H2N - CH2 - COONa + H2O. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic.
A. chỉ có tính axit B. có tính chất lưỡng tính
C. chỉ có tính bazơ D. có tính oxi hóa và tính khử

Câu 2: Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là (CHỌN CÂU B)
A. (n ≥ 2) B. (n ≥ 0)
C. (n ≥ 2) D. (n ≥ 0)

Câu 3: Dãy gồm các kim lọai đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là (CHỌN CÂU C)
A. Be, Na, Ca. B. Na, Fe, K C. Na, Ba, K D. Ba, Fe, K

Câu 4: Cho phản ứng: (CHỌN CÂU A)
a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

Câu 5: Thuốc thử dùng để phân biệt giữa axit axetic và rượu etylic là (CHỌN CÂU D)
A. dung dịch NaNO3 B. dung dịch NaCl C. kim lọai Na D. quỳ tím

Câu 6: Công thức cấu tạo của glixerin là (CHỌN CÂU B)
A. B.
C. D.

Câu 7: Cho 4,5 gam etylamin () tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) (CHỌN CÂU A)
A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam

Câu 8:Cho 0,69 gam một kim lọai kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim lọai kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) (CHỌN CÂU A)
A. Na B. Li C. K D. Rb

Câu 9: Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là (CHỌN CÂU D)
A. Fe(NO3)2, FeCl3 B. Fe(OH)2, FeO C. FeO, Fe2O3 D. Fe2O3, Fe2(SO4)4

Câu 10: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong (CHỌN CÂU D)
A. rượu etylic B. phenol lỏng C. nước D. dầu hỏa
Câu 11: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là (CHỌN CÂU B)

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 12: Một chất khí thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là (CHỌN CÂU
D)
A. saccarozơ B. xenlulozơ C. tinh bột D. protit

Câu 13: Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là (CHỌN CÂU A)
A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2
C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 D. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH

Câu 14: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là (CHỌN CÂU C)
A. K+ B. Rb+ C. Na+ D. Li+

Câu 15: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là (CHỌN CÂU D)
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 16: Công thức chung của oxit kim lọai thuộc phân nhóm chính nhóm II là (CHỌN CÂU A)
A. RO B. RO2 C. R2O D. R2O3

Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (CHỌN CÂU B)
(Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)
A. 18,9 gam B. 25,2 gam C. 23,0 gam D. 20,8 gam

Câu 18: Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho H = 1, C = 12, O = 16) (CHỌN CÂU D)
A. CH2 = CHCOOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. CH3COOH

Câu 19. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại (CHỌN CÂU A)
A. Zn B. Pb C. Sn D. Cu

Câu 20: Chất không có tính chất lưỡng tính là (CHỌN CÂU C)
A. Al2O3 B. NaHCO3 C. AlCl3 D. Al(OH)3

Câu 21: Chất không phản ứng với NaOH là (CHỌN CÂU B)
A. phenol B. rượu etylic C. axit axetic D. axit clohidric

Câu 22: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với (CHỌN CÂU C)
A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. nước Br2 D. dung dịch NaCl

Câu 23: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất
X thuộc loại (CHỌN CÂU C)
A. este no đơn chức B. axit không no đơn chức
C. axit no đơn chức D. rượu no đa chức

Câu 24: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng (CHỌN CÂU A)
A. trùng hợp B. axit - bazơ C. trùng ngưng D. trao đổi

Câu 25: Nước cứng là nước có chứa nhiều cation (CHỌN CÂU A)
A. Ca2+, Mg2+ B. Na+, K+ C. S042-, Cl- D. HC03-, Cl-.

Câu 26: Chất phản ứng Ag2Otrong dung dịch NH3 đun nóng tạo ra Ag là (CHỌN CÂU D)
A. rượu etylic B. axit axetic C. glixerin D. anñehit axetic

Câu 27: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sau phản ứng thu được 2.24l khí H.2 (dktc) dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá tị của m là
(CHỌN CÂU C)
A. 6,4 gam B. 5,6 gam C. 4,4 gam D. 3,4 gam.

Caâu 28: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu xuất 75%. Khối lượng Glucozo thu được là (Cho H = 1, C =12, O = 16) (CHỌN CÂU B)
A. 360 gam B. 270 gam C. 250 gam D. 300 gam.\

Caâu 29: Đốt chất hoàn tan m gam rượu no đơn chức mạch hở . Sau phản ứng thu được 13.2 gam khí CO2 và 8.1 gam nước. Công thức của rượu no đơn chức là(Cho H = 1, C = 12, O = 16) (CHỌN CÂU C)
A.
B.
C.
D.

Caâu 30: Tơ được sản xuất từ xenlulozo là(CHỌN CÂU D)
A. tơ nilon - 6,6. B. tơ tầm C. tơ capron D. tơ visco.

Câu 31: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất (CHỌN CÂU B)
A. cho proton B. bi khử C. nhận proton D. bị oxi hóa.

Caâu 32: Thủy phân Este X trong môi trường kiềmthu được natriaxetat và rượu etylic. Công thức của X là
(CHỌN CÂU C)
A. B. C. D.

Caâu 33: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch thấy có (CHỌN CÂU B)
A. bọt khí bay ra B. kết tủa màu trắng xuất hiện
C. bọt khí kết tủa màu trắng D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần

Caâu 34: Dẫy các kim loại được sắp xếp tính khử tăng dần từ trasiqua phải (CHỌN CÂU C)
A. Al, Mg, Fe. B. Fe, Mg, Al C. Fe, Al, Mg D. Mg, Fe, Al.

Câu 35: Hòa tan 5,4 gam Al bằng dung dịch loaõng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 (dktc).Gía trị của V là (Cho H = 1, Al = 27) (CHỌN CÂU D)
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

Caâu 36: Một chất tác dụng với natriphenolat tạo thành phenol chất đó là (CHỌN CÂU A)
A. B. C. NaCl D.

Caâu 37: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là (CHỌN CÂU B)
A. quặng manhetit B. quặng boxit C. quặng đôlômit D. quặng pirit

Câu 38: Cặp chất không xảy ra phản ứng là (CHỌN CÂU D)
A. K2O và H2O B. dung dịch NaOH và Al2O3
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl D. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2

Câu 39: Saccarozơ và glucozơ đều có (CHỌN CÂU C)
A.phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng
B. phản ứng với dung dịch NaCl
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam
D. phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu 40: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là (CHỌN CÂU A)
A. B. NaCl C. KHSO4 D. MgCl2

Download đề và lời giải tại đây nhé


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 03:38 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |