Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Đề thi - Tài liệu > Luyện Thi Tốt Nghiệp, vào lớp 10 > Hóa Học

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Văn 2007 (phân ban) KuteoDnC Ngữ Văn 0 15-11-2009 02:53 PM
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Lịch Sử 2007 KuteoDnC Lịch Sử 0 15-11-2009 02:48 PM
Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (không phân ban) KuteoDnC Hóa Học 0 15-11-2009 02:29 PM
Đề thi và đáp án Tốt Nghiệp THPT môn toán 2007 (ko phân ban) KuteoDnC Toán Học 0 15-11-2009 02:07 PM
Đề thi và đáp án Tốt Nghiệp THPT môn toán 2007 (phân ban) KuteoDnC Toán Học 0 15-11-2009 02:05 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
de thi tot nghiep hoa 2007, de thi tot nghiep hoa2007, de thi tot nghiep mon hoa 2007, de thi tot nghiep mon hoa 2009, de thi tot nghiep mon hoa hoc 12 từ năm 2007 đên nay, de thi tot nghiep mon hoa hoc 2007, de thi tot nghiep mon hoa nam 2007, de thi tot nghiep pho thong mon hoa nam 2007, de thi tot nghiep thpt hoa 2007, de thi tot nghiep thpt mon hoa 2007, de thi va dap an hoa hoc tot nghiep pho thong 2007, de tot nghiep hoa 2007, đề thi tốt nghiệp môn hóa 2007
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 15-11-2009, 02:31 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
  • Đang học lớp : * Đã ra trường .
  • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,431,911
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (phân ban)

Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Hóa 2007 (phân ban)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007
Môn thi : HÓA HỌC - Phân ban
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 138


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 33 câu, từ câu 1 đến câu 33)

Câu 1: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:
A. K2O và H2O B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
C. Dung dịch NaOH và Al2O3 D. Na và dung dịch KCl

Câu 2: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:
A. Tơ capron B. tơ nilon - 6,6 C. Tơ visco D. Tơ tằm

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu
được dung dịch X. Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)
A. 20,8 gam B. 23,0 gam C. 25,2 gam D. 18,9 gam

Câu 4: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là (
cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 92 gam B. 184 gam C. 138 gam D. 276 gam

Câu 5: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:
A. Quặng pirit B. Quặng boxit
C. Quặng đôlômit D. Quặng manhetit

Câu 6: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:
A. Tính oxi hóa và tính khử B. Tính bazơ
C. Tính oxi hóa D. Tính khử

Câu 7: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau
phản ứng thu được 2,24 lit khí hiđro ( ở đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:
A. 4,4 gam B. 5,6 gam C. 3,4 gam D. 6,4 gam

Câu 8: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catôt thu được
A. NaOH B. Na C. Cl2 D. HCl
Câu 9: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu ( phần ngâm dưới
nước ) những tấm kim loại:
A. Ag B. Cu C. Pb D. Zn

Câu 10: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là
A. C6H5NH2 B. H2NCH2COOH C. CH3NH2 D. C2H5OH

Câu 11: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. C2H5OH B. NaCl C. C6H5NH2 D. CH3NH2

Câu 12: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu được là ( cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 360 gam B. 270 gam C. 300 gam D. 250 gam

Câu 13: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 14: Cho phản ứng:
aFe + bHNO3→ cFe(NO3)3 + dNO + eH2O
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng ( a+ b) bằng
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 15: Cho các phản ứng:
H2N - CH2 - COOH + HCl → H3N+- CH2 - COOHCl-
H2N - CH2COOH + NaOH → H2N - CH2 - COONa + H2O Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic
A. Có tính lưỡng tính B. Chỉ có tính bazơ
C. Có tính oxi hóa và tính khử D. Chỉ có tính axit

Câu 16: Trung hòa 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần 100 ml dung dịch
NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C2H5COOH B. HCOOH
C. CH2 = CHCOOH D. CH3COOH

Câu 17: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hóa là
A. Fe(NO3)2 , FeCl3 B. Fe(OH)2 , FeO
C. Fe2O3 , Fe2(SO4)3 D. FeO , Fe2O3

Câu 18: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch
A. Na2CO3 B. NaOH C. HCl D. NaCl

Câu 19: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. nhận proton B. bị khử C. khử D. cho proton

Câu 20: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. CaO B. Na2O C. K2O D. CuO

Câu 21 : số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là
A. 2 B.3 C.4 D.5

Câu 22: Polyvinyl clorua(PVC) điều chế từ vynyl clorua bằng phản ứng
A. trao đổi B.oxi hoá - khử C.trùng hợp D.trùng ngưng

Câu 23: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần B. bọt khí bay ra
C. bọt khí và kết tủa trắng D. kết tủa trắng xuất hiện

Câu 24: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là
A. Na, Fe, K B. Na, Cr, K C. Na, Ba, K D. Be, Na, Ca

Câu 25: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axít, đun nóng không tạo ra glucozơ, chất đó

A. saccarozơ B. protein C. xenlulozơ D. tinh bột

Câu 26: Chất không có tính chất lưỡng tính là
A. Al2O3 B. NaHCO3 C. AlCl3 D. Al(OH)3

Câu 27 : Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với HCl, lượng muối thu được là ( cho H=1, C= 12, N=14, Cl=35,5)
A. 0,85 gam B. 8,15gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam

Câu 28 : Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là :
A. H2NCH2COOH B.C2H5OH C.CH3COOH D. CH2=CHCOOH

Câu 29 : Tính bazờ của các hiđroxit được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là
A. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2 B. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH
C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 D. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3

Câu 30 : Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng
A. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch
B. với dung dịch NaCl
C. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam
D. thuỷ phân trong môi trường axít

Câu 31: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là
A. Fe, Al, Mg B. Fe, Mg, Al C. Mg, Fe, Al D.Al, Mg, Fe

Câu 32: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. dầu hoả B. phenol lỏng C. nước D.ancol etylic

Câu 33: Nước cứng là nước chứa nhiều các ion
A.,
B.
C.,
D.

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được chọn phần dành cho ban của mình)

Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên ( 7 câu từ câu 34 đến câu 40)

Câu 34 : công thức chung của các oxít kim loại nhóm IIA là
A. R2O B. RO2 C. RO D. R2O3

Câu 35. phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá
+ Zn → Cu +
Trong pin đó
A. Zn là cực âm B. Zn là cực dương C. Cu là cực âm D. Cu2+ bị oxi hoá

Câu 36 : Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch H2SO4 loãng làm môi trường là ( cho O=16, K=39, Cr=52)
A. 29,4 gam B. 29,6 gam C. 59,2 gam D. 24,9 gam

Câu 37 : Oxít lưỡng tính là
A. MgO B. CaO C. Cr2O3 D. CrO

Câu 38: Là kim loại quý hiếm, tuy nhiên vàng bị hoà tan trong dung dịch
A. NaOH B. NaCN C. HNO3 đặc nóng D. H2SO4 đặc, nóng

Câu 39: Trung hoà 100ml dung dịch KOH 1M cần dùng V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V

A. 400ml B.200ml C. 300ml D 100ml

Câu 40 : Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch
chuyển từ
A. màu vàng sang màu da cam B. không màu sang màu da cam
C. không màu sang màu vàng D. màu da cam sang màu vàng

Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội và Nhân văn( 7 câu, từ câu 41 đến câu 47)

Câu 41: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là:
A. C17H35COONa và glixerol B. C15H31COONa và glixerol
C. C17H35COOH và glixerol D. C15H31COONa và etanol

Câu 42: Chất hòa tan CaCO3 là
A. C2H5OH B. CH3CHO C. CH3COOH D. C6H5OH

Câu 43: Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là
A. dung dịch NaNO3 B. Qùy tím
C. dung dịch NaCl D. phenolphtalein

Câu 44: Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 ( n ≥ 1) B. CnH2nO ( n ≥ 1)
C. CnH2n-2O ( n ≥ 3) D. CnH2n+2O ( n≥1)

Câu 45: Cho 0,49 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 30ml B. 40ml C. 20ml D. 10ml

Câu 46: Dãy gồm hai chất đều tác dụng với NaOH là
A. CH3COOH, C6H5NH2 B. CH3COOH, C6H5CH2OH
C. CH3COOH, C6H5OH D. CH3COOH, C2H5OH

Câu 47: Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol CH2 = CHCOOH và 0,1 mol CH3CHO. Thể tích H2 ( ở đktc) để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X là
A. 8,96 lit B. 4,48 lit C. 2,24 lit D. 6,72 lit

Đề chính thức và lời giải các bạn download tại đây


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 12:17 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |